Homelink

Dokumentasjon


Gjør tingene riktig første gang og spar både penger og ergrelser!

Her finner du mye viktig informasjon som vil være til hjelp både i prosjekteringsfasen og når bygget kommer til utførelse.

Vi vil spesielt anbefale å studere våre monteringsanvisninger. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, ta kontakt med en av våre medlemmer eller sekretæriatet!
  

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet informasjonsbrosjyrer som på en enkel og oversiktlig måte beskriver terminologi, produktgrunnlag, kvalitetskontroll, konstruksjonstyper og målangivelser. Brosjyrene viser også mange eksempler på byggverk der produktet er benyttet.
  
  

Sikkerhet og montering

Foreningen har utarbeidet monteringsveiledninger både som brosjyrer og i form av videoer med fokus på effektivitet og sikkerhet.
  
  

Data for bestilling av takstoler

Hver konstruksjon er beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er  derfor viktig at konstruktørene får oppgitt riktige - og nok data for å  kunne løse konstruksjonen best mulig.
  
  

Bok: Trekonstruksjoner med spikerplater

Hensikten med denne boken er å gi leseren kunnskap om bærende trekonstruksjoner med spikerplater, samt de muligheter og bruksområder dette produktet har. Stoffet er derfor presentert som en blanding av tekniske opplysninger, ideer og eksempler på utførte konstruksjoner.

Med denne målsetningen henvender boken seg primært til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestere, boligprodusenter, kommuner, skoler og kursarrangører.

Boken er delt opp i kapitler som kan åpnes hver for seg ved å klikke på hver enkelt overskrift.
  
  

NTFs Standard - ansvarsforhold

Norske Takstolprodusenters Forening har utarbeidet NTFs Standardavtale om ansvarsforhold ved prosjektering og leveranse av trekonstruksjoner med spikerplater.
  
  

Videoer

NTF har fått laget en rekke videoer som viser konstruksjon og montering av takstoler og gitterbjelker.
  
  

Bilder

Se produktbilder med eksempler på bruk av takstoler og gitterbjelker.

  
  

Detaljer

Se detaljbilder fra ulike konstruksjoner her. Klikk på et bilde for å starte visning.

  

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.